Products

Liz直角展示櫃
1.玻璃直角面採用零氣泡式UV膠合技術以減少複層玻璃內起霧,
2.各設備組件接合處使用特殊卡典遮覆,並可配合整體色系提供選擇搭配。
3. 設有自動蒸發水盤,免排水
※圖片僅供參考,須以實體產品為主。
More
Dora圓弧展示櫃
More
Vera斜直展示櫃
More
Rita斜弧展示櫃
More
Una-O島式雙面開放平櫃
More
圓弧角櫃
More
Rita-O單面開放平櫃
More
桌上型展示櫃
More